Zapraszamy do współpracy przy projektach edukacyjnych i promowaniu dziedzictwa kulturowego. Razem możemy zrealizować projekty, które przyczynią się do lepszego zrozumienia i zachowania lokalnej kultury.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie w technologiach nowoczesnych i wizualizacji może przyczynić się do lepszego poznania i doceniania dziedzictwa kulturowego przez społeczność lokalną oraz turystów. Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz edukacji i kultury mogą skorzystać z naszej wiedzy i umiejętności w celu tworzenia interaktywnych aplikacji, gier edukacyjnych oraz wirtualnych spacerów, które przyciągną szeroką publiczność i zwiększą świadomość kulturową.